Service Center

Activator Group lægger stor vægt på kvalitet og grundighed i udførelsen af opgaverne for vores kunder. Derfor har vi siden virksomhedens start haft etableret et Service Center, som assisterer vores konsulenter.

Vores Service Center administrerer alle vores AMU-kurser, ansøgninger om VEU-godtgørelser samt refusion af kost-/opholdsudgifter.

Vores medarbejdere i Service Centret har endvidere stor erfaring indenfor bl.a. searchområdet, hvor de hjælper med at indkredse relevante og interessante kandidater.

Service Centret er ligeledes ansvarlig for organisering af alle administrative opgaver, herunder også økonomifunktionen.

Vores Service Center kan altid kontaktes på e-mail: info@activatorgroup.com eller på tlf.: +45 7026 1714.