Search & Selection

Den bedst egnede er ikke altid jobsøgende…
Search er den mest effektive måde at komme i dialog med de kandidater, der ikke umiddelbart er jobsøgende. Ved search foretager vi en aktiv målrettet søgning efter kvalificerede kandidater, der identificeres via kendskab til erhvervslivet og vores vidt forgrenede netværk. Kandidaten præsenteres for den aktuelle stilling, hvorefter udvælgelsesprocessen indledes.

Ved selection annonceres stillingen i relevante medier. Det giver mulighed for at nå bredere ud og hurtigt komme i dialog med motiverede kandidater.

Vores erfaring er, at kombinationen af Search & Selection giver det bedste kandidatfelt.