Procesbeskrivelse

Første møde med kunden
Vi bliver grundigt indført i den aktuelle stilling. Vi gennemgår krav til faglige kompetencer og erfaringer, men også i høj grad den gældende kultur i virksomheden samt kendetegnende for nærmeste kollegaer og chef.
Valg af rekrutteringsmetode samt procesforløb afstemmes, herunder estimeret tid.

Kravprofil udformes:
På baggrund af vores samtaler med relevante medarbejdere i virksomheden udarbejdes en kravprofil for stillingen indeholdende:

  • Kort præsentation af virksomheden
  • Uddybende jobbeskrivelse med ansvarsområde og nøgleopgaver
  • Beskrivelse af faglige minimumskvalifikationer med uddannelse og ideel praktisk erfaring
  • Beskrivelse af de personlige egenskaber
  • Ansættelsesvilkår

Kravprofilen fungerer efterfølgende som fælles referenceramme mellem kunden og os.

Udvælgelse af kandidater:
Vi indkredser relevante og interessante kandidater og kontakter dem telefonisk. I denne samtale afdækker vi motivation og afstemmer faktuelle parametre som faglig baggrund, løn og geografi mv.

Efterfølgende inviteres potentielle kandidater til interview, hvor vi afdækker faglighed, arbejdsmetoder og præferencer, vurderer på psykisk robusthed, afstemmer værdier og kultur og tester kandidatens indlæringsevne.

Interviews og tests suppleres med referencer fra tidligere ansættelsesforhold.

Præsentation af kandidater:
Forud for præsentation af kandidaterne følger en kandidatpræsentation med uddybende beskrivelse af kandidaternes CV, testprofil, lønniveau m.v..
Vi deltager ved præsentationer og tager den efterfølgende drøftelse af kandidaterne.