Analyse- og testværktøjer

Vi benytter analyse- og testværktøjer som en del af helhedsvurderingen
Vi anvender erhvervsrettede analyse- og testværktøjer som en fast bestanddel af rekrutteringsprocessen. Vores værktøjer er udviklet af professionelle fagfolk målrettet mod rekruttering og udvikling af medarbejdere.

Vi benytter udelukkende anerkendte og veldokumenterede testmetoder, som kun udføres af certificerede konsulenter. Alle kandidater, der har været igennem vores tests, får en tilbagemelding.

Master Person Analyse anvendes ved afdækning af den personlige adfærd. Den giver en beskrivelse af personens foretrukne eller typiske måde at handle, tænke og reagere på i erhvervsmæssig sammenhæng. Det er en softwarebaseret analyse, hvor den nyeste teknologi er taget i anvendelse. Således udsendes og gennemføres analysen via Internettet. Master Person Analyse opdateres løbende af psykologer med hensyn til indhold, sprog, fortolkning og normer.

Activator Assessment er en simuleringsøvelse, der er udformet, så den minder om en egentlig jobsituation. Kandidaten får en ”Indbakke” med korrespondance, beskeder, notater og forskelligt skriftligt materiale. Herefter skal kandidaten under tidspres træffe beslutninger ud fra det foreliggende materiale. I