DiSC™ personprofilen

DiSCPersonprofilen klarlægger personlige adfærdsmønstre, både hos den enkelte og hos teamet. Profilen beskriver styrker og svagheder ved vores adfærd i forhold til andre, og til de opgaver vi stilles overfor, og giver råd til, hvilke omgivelser vi har brug for, og hvilken adfærd vi med fordel kan udvikle.

Profilen giver personen en grundlæggende indsigt i sig selv og i egne reaktionsmønstre, som danner basis for al videre personlig og ledelsesmæssig udvikling. “For at kunne lægge en kurs mod dit mål, er du nødt til at kende dit udgangspunkt!”

ActivatorBusinessGroup har nogle af landets mest erfarne undervisere i brug af DiSCmodellen. Her får du ikke blot lavet en profil, men også professionel hjælp til hvordan du kan bruge den viden den giver!