Lederuddannelse

Udvikling af lederkompetencer
Forudsætningen for udøvelse af god ledelse er forståelsen for medarbejdernes situation, evnen til at motivere, inspirere og til at opstille klare mål.

Activator Group tilrettelægger og gennemfører målrettede lederudviklingsforløb – som klæder den enkelte leder på til at indfri kravene. De enkelte forløb kan have form af egentlige kurser, seminarer eller individuelle coachingforløb.

Vores konsulenter, der alle har mange års ledelseserfaring fastlægger indholdet af det enkelte udviklingsforløb i tæt samarbejde med virksomheden og på baggrund af den enkelte leders forudsætninger.