Rekrutteringsprocessen

Den rette kandidat til jobbet
Flere virksomheder oplever, at det er vanskeligt at tiltrække relevante kandidater til lederjobs og specialiststillinger. Rekrutteringsprocessen skal derfor sikre, at flest mulige relevante kandidater kommer i betragtning til stillingen.

Virksomheder bruger i dag mange ressourcer på at ansætte og indkøre nye medarbejdere. Derfor er det vigtigt, at rekrutteringsprocessen sikrer, at kandidaten passer til virksomheden. Det øger chancen for, at kandidaten udfylder jobbet og skaber fundamentet for et længerevarende samarbejde.

I ActivatorGroup tillægger vi forberedelserne stor betydning. Derfor gør vi, i fællesskab med kunden, et grundigt analysearbejde for at indkredse og klarlægge virksomhedens behov samt krav og forventninger til den kommende medarbejder inden søgeprocessen igangsættes.
buboo.tw/sibutramine/
Vi holder et højt informationsniveau undervejs i processen både i forhold til kandidaterne og kunden. Kunden orienteres løbende om status i processen. Kandidaterne får en klar beskrivelse af processen og finalekandidaterne får en fyldestgørende feedback.

Vores proces afdækker den enkelte kandidats styrker og svagheder. Vi får en klar idé om kandidatens personlige egenskaber og ønsker, og kan matche disse med virksomheden og dens værdier. Det giver en større sikkerhed for, at kandidat og virksomhed får et sundt og varigt forhold.